راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس - TurboVPN

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian:

۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect vpnserver.com

۲- به جای vpnserver.com آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

نکته: لیست سرورهای Cisco AnyConnect از کشورهای مختلف را از اینجا ببینید.

توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.

مفید بودن مقاله برای کاربران